Gezondheid, de Gezondheidsverklaring

Per 1 november 2017 is het verplicht voor degene die rijexamen wil doen zelf een gezondheidsverklaring in te vullen. De kosten zijn per 1-1-2021 € 39,30 (klik hier voor meer info en actuele prijs).

Je kan de verklaring hier invullen.

Om veilig aan het verkeer deel te nemen is een goede gezondheid belangrijk. Helaas is een goede gezondheid niet voor iedereen weggelegd maar dat hoeft geen belemmering  voor het verkrijgen van een rijbewijs te zijn. Voordat je begint met je rijopleiding moet je de vragen op de gezondheidsverklaring doornemen om op voorhand eventuele problemen met het verkrijgen van een rijbewijs te voorkomen. Als je alle vragen op de gezondheidsverklaring met nee kan beantwoorden is er geen probleem. Moet je één of meerdere vragen met ja beantwoorden meld dat dan aan ons voordat je begint met je rijopleiding! Als je één of meer vragen met ja beantwoord moet je dit dus aan het CBR doorgeven zodat er wettelijk kan worden geregeld dat je een rijbewijs mag halen.

Gezondheidsverklaring

1. Hebt u last van of last gehad van epileptische aanvallen, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperigheid overdag of andere bewustzijnsstoornissen?

2. Hebt u last van of last gehad van evenwichtsstoornissen of ernstige duizelingen?

3. Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest voor een psychiatrische stoornis, een hersenziekte –zoals een beroerte– of een ziekte van het zenuwstelsel?

4. Maakt u misbruik van of hebt u misbruik gemaakt van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere geestverruimende of bedwelmende middelen of bent u daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest?

5. Wordt of werd u behandeld voor inwendige ziekten als suikerziekte, hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk, nierziekte of longziekte? Of hebt u een hart- of vaatoperatie ondergaan?

6. Kunt u een arm, een hand of uw vingers niet of slechts beperkt gebruiken?

7. Kunt u een been of voet niet of slechts beperkt gebruiken?

8a. Ziet u minder goed met één of beide ogen, zelfs als u gebruik maakt van een bril of contactlenzen?

8b. Wordt of werd u behandeld door een oogarts? Of hebt u een oogoperatie of een laserbehandeling van de ogen ondergaan?

9. Gebruikt u medicijnen die volgens de bijsluiter de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressieve middelen, antipsychotische middelen of opwekmiddelen?

10. Hebt u nog andere aandoeningen, ziekten of functiebeperkingen die het besturen van motorrijtuigen moeilijker maken?

Links naar extra informatie

Medische Beoordeling

Rijbewijs met handicap of beperking

Rijbewijs op hogere leeftijd

Rij veilig met medicijnen